Procurement Manager

Viomal S.A., κορυφαίος παραγωγός ρολών αλουμινίου & συστημάτων σίτας & σκίασης, θυγατρική της ELVALHALCOR S.A.(Τομέας Αλουμινίου), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και στις τάσεις των αγορών ενδιαφέρεται να προσλάβει στις εγκαταστάσεις της, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης Χαλκίδας:

Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών/Procurement Manager

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Διεκπεραίωση και παρακολούθηση των παραγγελιών σε όλα τα στάδια, από την αίτηση μέχρι και την τελική παράδοση.
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των παραγγελιών/παραδόσεων και αξιολόγηση των ληφθέντων αγαθών και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της συμφωνημένης ποιότητας και παράδοσης.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση προμηθευτών και στην αξιολόγησή τους βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων ποιότητας, κόστους και χρόνου παράδοσης.
 • Συμμετοχή στο στάδιο κατάρτισης των συμβάσεων προμηθειών σε συνεργασία με το Νομικό τμήμα του Ομίλου και έλεγχος των όρων κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τους αντισυμβαλλόμενους.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας μέσω ανάπτυξης μηχανισμών συνεργασίας και συντονισμού για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα τους, τον προσδιορισμό των αναγκών σε προμήθειες,  τον προγραμματισμό των παραλαβών    και τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών.
 • Εισήγηση σημαντικών προμήθειών υλικών σε καθεστώς τακτικού προγραμματισμού αλλά και σε καθεστώς έκτακτων συνθηκών (αιφνίδιες αλλαγές τιμών, ασυνήθιστες συνθήκες διαθεσιμότητας υλικών κ.λπ.)
 • Δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικών επικοινωνιών με τους προμηθευτές και διασφαλίση σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Ανάλυση δεδομένών κόστους μέσω χρήσης εργαλείων αναφοράς για τη λήψη αποφάσεων.
 • Εφαρμογή της πολιτικής αγορών της επιχείρησης, υποστήριξη της στρατηγικής της και προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων προμηθειών, όπως τη συγκράτηση κόστους παραχθέντων ή πωληθέντων, τη συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιότητας, την εφαρμογή συστήματος JIT (Just-In-Time) κ.λπ.
 • Προτείνει βελτιωμένες λύσεις διαχείρισης των διαδικασιών προμηθειών με σκοπό την επίτευξη μέγιστης αποδοτικότητας.
 • Καταρτίζει τον ετήσιο λειτουργικό προϋπολογισμό του τμήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ:

 • Πτυχίο Οικονομικών ή Πανεπιστημιακής Σχολής Μηχανικών.
 • Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν Μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στο Supply Chain Management.
 • Απαραίτητη, τουλάχιστον 5 ετών, εμπειρία σε θέση Προϊσταμένου τμήματος Προμήθειών .
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Απαραίτητη η γνώση και η προηγούμενη εμπειρία του σε εξειδικευμένα επιχειρησιακά λογισμικά (ERP, MRP, WMS κ.λπ.).
 • Άριστες Διαπραγματευτικές και Διοικητικές Ικανότητες.
 • Ικανότητα διαχείρισης και επικοινωνίας με πολυπολιτισμικές ομάδες εργασίας και προμηθευτές από διάφορες γεωγραφικές περιοχές.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, με ικανότητα προτεραιοποίησης.
 • Ικανότητα ανάλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων με δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα.
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα.
APPLY FOR THIS JOBCLOSE FORM