Οδηγοί

Οδηγός VL-55531

 

Guide channel VL-55531 with extension 10cm curved

Οδηγός κουτιού VL-55531 με φτερό 10cm πομπέ

Κωδικός24.04.2300
Κατάλληλο γιαόλα τα φυλλαράκια (εκτός H77)
Μήκος 5,80 - 6 μέτρα
Παρατηρήσεις
Χρησιμοποιείται με:
Βουρτσάκι 4mm για φυλλαράκια H45 (ίσιο),H52,E55
Βουρτσάκι 5mm για φυλλαράκια H43,E18
Βουρτσάκι 6mm για φυλλαράκια H37,H39,H43,H45
Εκτιμ. Βάρος 830 gr/m (άβαφο)

Τεχνικά Διαγράμματα