Αυτοματισμοί

Αυτοματισμοί για Ρολά

Χρονοδιακόπτες & εξωτερικοί δέκτες, τηλεχειρισμοί, διακόπτες & αισθητήρες για έλεγχο μεμονωμένων ή ομάδας ρολών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Αυτοματισμοί για ρύθμιση των βασικών λειτουργιών (κουμπιά), αλλά και εξειδικευμένων αυτοματισμών (αισθητήρες ανέμου και ήλιου, προκαθορισμένη λειτουργία βάσει ημερομηνίας και ώρας, κτλ.)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ