Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Ασύρματος Αισθητήρας ήλιου/αέρα SC811

Radio sun/wind sensor

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Becker - Ηλιακός Ασύρματος Αισθητήρας ήλιου/αέρα SC861

Solar radio sun/wind sensor

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Becker - Ασύρματος αισθητήρας κίνησης σκίασης SC211

Awning radio movement sensor

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Becker - Φορητός πομπός SWC441

Φορητός πομπός με ρύθμιση οριακών τιμών ήλιου/αέρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Becker - Φορητός πομπός SWC545

Ένας πομπός χειρός με 5-κανάλια με ρύθμιση οριακών τιμών και οθόνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Becker - Επιτοίχιος Πομπός SWC411

Πομπός τοίχου με ρύθμιση οριακών τιμών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Becker - Αισθητήρας Ήλιου/Αέρα SWC510

Αισθητήρας Ήλιου / Αέρα με ασύρματο χειρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Becker - Αισθητήρας Αέρα WS11

Αισθητήρας αέρα με αυτόματη προστασία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης