Πανιά Σήτας

Πτυχωτό Πανί

Το πτυχωτό πανί χρησιμοποιείται για οριζόντια ή κάθετα πτυχωτά συστήματα σήτας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πανί Fiberglass τύπου Stiff

Το πανί Stiff χρησιμοποιείται σε κάθετα ή οριζόντια κλασικά συστήματα σήτας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πανί fiberglass τύπου Soft

Εναλλακτική λύση για παράθυρα, ανοιγόμενς πόρτες και σταθερά πλαίσια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πανί Αλουμινίου

Ιδανική λύση για παράθυρα, ανοιγόμενες πόρτες και σταθερά πλαίσια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πανί τύπου PET

Ενισχυμένο πανί σήτας εξαιρετικής αντοχής, ιδανικό για ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων. Κατάλληλο για όλα τα κλασικά συστήματα σήτας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πανιά Σήτας