Φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H32 DOT

32mm ύψος, φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H32 SPACE

32mm ύψος, φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H37

37mm ύψος, φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H39

39mm ύψος, φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H39C

39mm ύψος φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H43

43mm ύψος φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H45

45mm ύψος φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H52

52mm ύψος φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H55

55mm ύψος φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρολό Αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης H77

77mm ύψος, φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης