Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Διακόπτης τοίχου EC41

Διακόπτης τοίχου EC41
Δυνατότητα συνεχόμενου ή διακεκομμένου πατήματος
Επιτοίχια τοποθέτηση
Λειτουργία ενός ρολού

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – EC41 manual (DE, GB, FR, NL)