Ηλεκτρικοί Μηχανισμοί για Ρολά

Becker - Κατηγορία RP & RP+

Σωληνωτά μοτέρ με ηλεκτρονικά όρια & αντίληψη εμποδίου
Κατηγορία RP & RP+
RP+ με χρήση αντικλεπτικής ερπύστριας
Αυτόματος προγραμματισμός ορίων
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης μοτέρς χωρίς χρήση επιπλέον συσκευής
Ανίχνευση εμποδίων στη κίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω
Κατάλληλα για ρολά
Ø 45 mm 8-40 Nm