Ηλεκτρικοί Μηχανισμοί για Ρολά

Becker - Κατηγορία PR+

Σωληνωτά μοτέρ με ηλεκτρονικά όρια
Κατηγορία PR+ 
Για χρήση με ή χωρίς αντικλεπιτκή ερπύστρια
Αυτόματος προγραμματισμός ορίων
Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης μοτέρ χωρίς επιπλέον συσκευή
Δυνατότητα προγραμματισμού ορίων χωρίς συσκευή ορίων
Δεν απαιτούνται σταθερά όρια για τη λειτουργία
Καλώδιο τροφοδοσίας (045mm)
Ø 35 mm 5-9 Nm
Ø 45 mm 8-40 Nm