Υπεύθυνος Διεθνών Πωλήσεων

Viomal S.A., κορυφαίος παραγωγός ρολών αλουμινίου & συστημάτων σίτας & σκίασης, θυγατρική της ELVALHALCOR S.A.(Τομέας Αλουμινίου), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και στις τάσεις των αγορών, ενδιαφέρεται να προσλάβει στις εγκαταστάσεις της, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης Χαλκίδας:

Export Sales Executive/ Υπεύθυνο Διεθνών Πωλήσεων

Κύριες Υπευθυνότητες / Αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση του καθορισμένου πλάνου πωλήσεων υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Πωλήσεων.
 • Ανάπτυξη και διατήρηση εξαιρετικών σχέσεων με νυν και νέους πελάτες. Ανάλυση και κατανόηση των αναγκών τους, μέσω τακτικών επισκέψεων (περίπου 1 ταξίδι ανά μήνα) σε Ευρωπαϊκές χώρες, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή.
 • Διαπραγμάτευση και ορισμός συνεργασιών, ανάπτυξη πελατολογίου στις προαναφερθείσες αγορές.
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε εκθέσεις, προωθώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς και δημιουργία στρατηγικών Business Plans για την ενίσχυση της αγοραστικής δραστηριότητας.
 • Στενή συνεργασία με την ομάδα πωλήσεων και τα υπόλοιπα τμήματα για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων απολογιστικών αναφορών για τους πελάτες ευθύνης και παρουσίαση αυτών στον Διευθυντή Πωλήσεων και την ομάδα Διοίκησης.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στόχων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 4 – 5 χρόνια στις πωλήσεις εξωτερικού σε βιομηχανία με προτίμηση προιόντων από τον κλάδο του Αλουμινίου ή μετάλλων (χαλκός/χάλυβας κλπ).
 • Πτυχίο ΑΕΙ (ή) και Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση στα Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Ικανότητα στην Επικοινωνία.
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη και την ανάπτυξη των στόχων της εταιρείας.
 • Μεθοδικότητα, ακεραιότητα και ανοιχτή επικοινωνία.
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών γραπτώς και προφορικώς (κάτοχος proficiency). Επιπρόσθετη γνώση γλωσσών όπως γερμανικά, γαλλικά ή άλλων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετική γνώση λειτουργικών συστημάτων H/Y MS Office. Πρόσθετη γνώση λογισμικών SAP ή EBS θα εκτιμηθεί.
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων στις περιοχές ευθύνης του περί το 1 ταξίδι/μήνα.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις κατασκευαστικού κλάδου, ειδικά προιόντων αλουμινίου ή σχετιζόμενα με αυτά.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θέσεις πωλήσεων, με αποδεδειγμένες ικανότητες στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο συμφωνιών.

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων και στον Exports Manager.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΟΡΜΑΣ