Κίνηση με Ηλεκτρικό Μηχανισμό

Οδηγός Εισόδου PVC 24.04.9169

PVC Entry Guide 24.04.9169

PVC οδηγός εισόδου (30.4x30.4) 16mm
Κωδικός24.04.9169
Κατάλληλο γιαΚουτί Μοντέλο Γ (30.4 x 30.4)

Τεχνικά Διαγράμματα