Κλασικά Συστήματα Σήτας

Orion Μονόφυλλη (οριζόντιας κίνησης)

orion-1leaf-horizontal-movement

Η σήτα Orion είναι ένα σύστημα οριζόντιας κίνησης που καλύπτει όλα τα ανοίγματα, με απόλυτη ασφάλεια. Παράγεται σε μονόφυλλη και δίφυλλη.

orion-1leaf-horizontal-movement-classic_engl1

classic_engl1

Ανατρεπόμενος κάτω οδηγός
Ο σύνδεσμος του κάτω οδηγού διευκολύνει την ανάκλησή του και σε συνδυασμό με το χαμηλότερο ύψος του οδηγού (μόνο 29mm ύψος), παρέχει ευκολότερη διέλευση για άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, καθώς και εύκολο καθάρισμα του ανοίγματος.

classic_engl2

Λαβή σε σχήμα "Τ"
Η λαβή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά την κίνηση, να παραμένει εντελώς παράλληλη με τα ροδάκια ευθυγράμμισης κατά τη διάρκεια ολίσθησης της λαβής.

classic_engl3

Πόμολα σήτας
Τα πόμολα είναι τοποθετημένα και στις δύο πλευρές της λαβής (εσωτερικά & εξωτερικά), διευκολύνοντας έτσι τη χρήση του συστήματος. Ο μοντέρνος σχεδιασμός τους και η ποιότητα των υλικών κατασκευής τους προσφέρει μια πρωτοποριακή εμφάνιση.

classic_engl4

Αντίκρυσμα σήτας
Στο αντίκρυσμα της σήτας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 τρόποι ασφάλισης της λαβής:        1) μαγνήτες σε ολόκληρη την επιφάνεια της λαβής ή 2) βουρτσάκι σε ολόκληρη την επιφάνεια της λαβής και του αντικρύσματος, όπου η ασφάλιση της σήτας γίνεται με τη χρήση ειδικών γάντζων που τοποθετούνται πάνω στο αντίκρυσμα.