Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Χρονοδιακόπτης με κουμπί TC52 and TC42

Χρονοδιακόπτης με κουμπί με αισθητήρα φωτός TC52 ή χωρίς  TC42
Μονάδα τηλεχειρισμού
 
Προεγακτεστημένες ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας
Δε χάνει τις ρυθμίσεις του σε περίπτωση απώλειας
Αισθητήρας φωτός (TC52)
Εύκολος προγραμματισμός εναλλαγής ώρας

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – TC52 and TC42 manual (DE, GB, FR, NL)