Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Χρονοδιακόπτης με λειτουργία μνήμης MC42

Χρονοδιακόπτης με κουμπί & λειτουργία μνήμης MC42
Μονάδα τηλεχειρισμού
 
Έξυπνο κουμπί με αυτόματη λειτουργία
Προγραμματισμός αυτόματου ανοίγματος & κλεισίματος

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – MC42 manual (DE, GB, FR, NL)