Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Φορητός πομπός SWC441

Φορητός πομπός με ρύθμιση οριακών τιμών ήλιου/αέρα SWC441
Χωριστή ή κεντρική μονάδα ελέγχου
Εύκολη ρύθμιση οριακών τιμών ήλιου και αέρα στο πομπό
Διακόπτης ολίσθησης για εύκολη εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας
Επιτρέπει το προγραμματισμό με επιλογή 2 ενδιάμεσων θέσεων