Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματος Πομπός EC545

Ασύρματος πομπός 5κάναλος EC545
Ασύρματη μονάδα τηλεχιειρισμού
Βασική λειτουργία τηλεχειρισμού
5 μηχανισμοί μοτέρ ή 5 ομάδες μοτέρ
Κεντρική προεπιλογή καναλιού
 

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – EC545 manual (DE, GB, FR, NL)