Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματος Πομπός EC541

Ασύρματος Πομπός EC541
Ασύρματη μονάδα τηλεχειρισμού
Βασική λειτουργία τηλεχειρισμού
Μονοκάναλο
Δυνατότητα λειτουργίας ενός μοτέρ ή μιας ομάδας μοτέρ

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – EC541 manual (DE, GB, FR, NL)