Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματη πρίζα ρεύματος VC180

Ασύρματη πρίζα ρεύματος VC180
Εξωτερικός δέκτης
Σύνδεση με συσκευές 230V

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – VC180 manual (DE, GB, FR, NL)