Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Συσκευή μονής λειτουργίας UC42

Συσκευή μονής λειτουργίας UC42
Χωράει σε οποιοδήποτε επιτοίχιο κουτί (58mm minimum)
Λειτουργία ενός μοτέρ ή μιας ομάδας μοτέρ
Δυνατότητα ελέγχου ομάδας

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – UC42 manual (DE, GB, FR, NL)