Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Μονάδα Ελέγχου SWC52

Μονάδα Ελέγχου ήλιου/αέρα SWC52
Διακόπτης ολίσθησης για εύκολη εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας
Επιτρέπει τον προγραμματισμό 2 ελεύθερων ενδιάμεσων θέσεων
Αυτόματη εναλλαγή ώρας θερινής/χειμερινής
Προεπιλεγμένες τιμές ημερομηνίας, ώρας και οριακών τιμών.
Ενιαία, ομαδική ή κεντρική μονάδα ελέγχου