Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Ηλιακός Ασύρματος Αισθητήρας ήλιου/αέρα SC861

Ηλιακός ασύρματος αισθητήρας ήλιου/αέρα SC861
Εύκολη ρύθμιση των οριακών τιμών του αέρα στον πομπό
Με ενσωματωμένη προμήθεια ηλιακής ενέργειας δεν υπάρχει ανάγκη για καλωδίωση με την κύρια παροχή ρεύματος
Μονή ή κεντρική μονάδα ελέγχου
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικά συστήματα αντηλιακής προστασίας τα οποία δεν χρησιμεύουν ως έλεγχος προφύλαξης
Προσαρμοσμένος αισθητήρας ποδιού για βέλτιστη τοποθέτηση