Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Επιτοίχιος ασύρματος δέκτης VC421

Επιτοίχιος ασύρματος δέκτης VC421
Ασύρματη μονάδα ελέγχουτηλεχειρισμού
 
Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, εντός ηλεκτρολογικού κουτιού
Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από επιτοίχιο διακόπτη (Ø 58mm λιγότερο)
 

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – VC421 manual (DE, GB, FR, NL)