Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Διακόπτης τοίχου EC52

Διακόπτης τοίχου EC52
Δυνατότητα συνεχόμενου ή διακεκομμένου πατήματος
Συμβατό με πολλούς τύπους μηχανισμών
Λειτουργία ενός ρολού

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – EC52 manual (DE, GB, FR, NL)