Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Διακόπτης τοίχου EC42

Διακόπτης τοίχου EC42
Δυνατότητα συνεχόμενου ή διακεκομμένου πατήματος
Επιτοίχια τοποθέτηση
Λειτουργία ενός ρολού

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – EC42 manual (DE, GB, FR, NL)