Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματος Δέκτης VC520

Ασύρματος δέκτης VC520
Εξωτερικός δέκτης
Μηδενικό δυναμικό αλλαγής επαφής

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – VC520 manual (DE, GB, FR, NL)