Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματος Δέκτης VC420

Επιτοίχιος ασύρματος δέκτης VC420
Εξωτερικός δέκτης
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συσκευή ελέγχου φωτός

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – VC420 manual (DE, GB, FR, NL)