Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματος δέκτης VC320

Ασύρματος δέκτης οβάλ VC320
Εξωτερικός δέκτης
Τοποθετείται σε κουτί ρολού

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – VC320 manual (DE, GB, FR, NL)