Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Ασύρματος αισθητήρας κίνησης σκίασης SC211

Ασύρματος αισθητήρας κίνησης σκίασης SC211
Βέλτιστη παρακολούθηση των κινήσεων του ανέμου στο μπροστινό μέρος της τέντας
Διακριτική απευθείας βάση στο μπροστινό μέρος
Εύκολη ρύθμιση οριακών τιμών ανέμων στο πομπό
Ο αισθητήρας κλίσης προστατεύει τη τέντα από υπερφόρτωση, όπως αυτές που προκαλούνται από την συλλογή νερού