Αυτοματισμοί για Ρολά

Becker - Ασύρματος αισθητήρας φωτός SC431

Ασύρματος αισθητήρας φωτός με αντίληψη δόνησης SC431
Ασύρματη μονάδα τηλεχειρισμού
 
Σκίαση χώρου και άθολη κίνηση ήλιου
Ενσωματωμένος αισθητήρας κραδασμών

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – SC431 manual (DE, GB, FR, NL)