Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Αισθητήρας Αέρα WS11

Αισθητήρας αέρα με αυτόματη προστασία WS11
Απλή ρύθμιση οριακών τιμών
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέντες
Υποστηρίζει κλειδωμένες συνδέσεις
Κατάσταση LED

Οδηγίες λειτουργίας

Becker – WS11 manual (DE, GB, FR, NL)