Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Ασύρματος Αισθητήρας Αέρα SC711

Ασύρματος Αισθητήρας αέρα SC711
Εύκολη ρύθμιση οριακών τιμών ανέμων στον πομπό.
Προσαρμοσμένος αισθητήρας ποδιού για βέλτιστη τοποθέτηση
Μονή ή κεντρική μονάδα ελέγχου
Γενική εφαρμογή για προστασία από τον ήλιο