Αυτοματισμοί για Συστήματα Σκίασης

Becker - Ασύρματος Αισθητήρας ήλιου/αέρα SC811

Ασύρματος Αισθητήρας ήλιου/αέρα SC811
Εύκολη ρύθμιση των οριακών τιμών του αέρα στον πομπό
Προσαρμοσμένος αισθητήρας ποδιού για βέλτιστη τοποθέτηση
Μονή ή κεντρική μονάδα ελέγχου
Γενική εφαρμογή για προστασία από τον ήλιο