Εξαρτήματα

Ελατήριο 20.03.4051

Assist Spring 20.03.4051

Βοηθητικό ελατήριο Ø4.5 για άξονα Ø60 (34 kgr)
Κωδικός20.03.4051
Κατάλληλο γιαΆξονα Ø60

Τεχνικά Διαγράμματα