Εξαρτήματα

Ελατήριο 20.03.4050

Assist Spring 20.03.4050

Βοηθητικό ελατήριο Ø6.0 για άξονα Ø70 (100 kgr)
Κωδικός20.03.4050
Κατάλληλο γιαΆξονα Ø70

Τεχνικά Διαγράμματα