Οδηγοί

Οδηγός GD3398

Guide channel GD3398

Οδηγός  αντικατάστασης GD3398

Κωδικός20.01.0150
Κατάλληλος γιαφυλλαράκια (χωρίς κουτί)
Μήκος5,80 - 6 μέτρα
Παρατηρήσεις1) Χρησιμοποιείται για αντικατάσταση σε παλιές κατασκευές
2) Βουρτσάκι 6mm για φυλλαράκια H37, H39 βουρτσάκι 5mm για φυλλαράκια H43, E43,
Εκτιμ. Βάρος355 gr/m (άβαφο προϊόν)

Τεχνικά Διαγράμματα