Οδηγοί

Οδηγός για H77 με διπλό βουρτσάκι

Guide channel H77 with double brush

Οδηγός αλουμινίου H77 με διπλό βουρτσάκι

Κωδικός24.04.8900
Κατάλληλο γιαφυλλαράκι H77
Μήκος5,80 - 6 μέτρα
Παρατηρήσεις1) Βουρτσάκι 12mm (24.60.0007)
Εκτιμ. Βάρος1.273 gr/m (άβαφο)

Τεχνικά Διαγράμματα