Κίνηση με Ιμάντα

Μηχανισμός Ιμάντα 24.04.9105

Tape Coiler 24.04.9105
Μηχανισμός Ιμάντα 9m (white)
Κωδικός24.04.9105
Κατάλληλο γιαμειωτήρα 1:2 (24.04.9098)
Συσκευασία25 τεμ/κουτί
Παρατηρήσειςκαφέ (24.04.9125)

Τεχνικά Διαγράμματα