Μεταλλικοί Κονέκτορες & Γωνίες PVC

Μεταλλικοί Κονέκτορες & Γωνίες Σύνδεσης PVC
Τα εξαρτήματα εξασφαλίζουν τη σύνδεση με τα Πηχάκια Αλουμινίου για διπλούς υαλοπίνακες της ΒΙΟΜΑΛ.

Διαστάσεις εξαρτημάτων

 Ύψος 6.5 Μεταλλικοί Κονέκτορες Γωνίες PVC
Κωδικός Κωδικός
5.5  24.02.3020  20.03.2005
6.5    
7.5   20.03.2015
8.5 24.02.3009 20.03.2003
9.5 24.02.3010 20.06.2006
11.5 24.02.3017 20.03.2004
13.5 24.02.3011 20.03.2016
14.5 24.02.3012 20.03.2008
15.5 24.02.3013 20.03.2014
17.5 24.02.3018 20.03.2022
19.5 24.023019 20.03.2021