Κίνηση με Ιμάντα

Δίσκος 24.04.9147

Tape Pulley 24.04.9147
Δίσκος Ø125 με κούπα Ø40
Κωδικός 24.04.9147
Κατάλληλο για πλάτος ιμάντα 14mm και μηχανισμό ιμάντα 6m (24.04.9040)
Συσκευασία 70 τεμ/κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα