Κίνηση με Ιμάντα

Δίσκος 24.04.9147

Tape Pulley 24.04.9147
Δίσκος Ø125 με κούπα Ø40
Κωδικός24.04.9147
Κατάλληλο γιαπλάτος ιμάντα 14mm και μηχανισμό ιμάντα 6m (24.04.9040)
Συσκευασία70 τεμ/κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα