Κίνηση με Ιμάντα

Δίσκος 24.04.9044

Tape Pulley 24.04.9044
Δίσκος Ø145 με κούπα Ø40
Κωδικός24.04.9044
Κατάλληλο γιαπλάτος ιμάντα 14mm και μηχανισμό με ιμάντα 6m (24.04.9040)
Συσκευασία60 τεμ/κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα