Κίνηση με Ιμάντα

Δίσκος 24.04.9044

Tape Pulley 24.04.9044
Δίσκος Ø145 με κούπα Ø40
Κωδικός 24.04.9044
Κατάλληλο για πλάτος ιμάντα 14mm και μηχανισμό με ιμάντα 6m (24.04.9040)
Συσκευασία 60 τεμ/κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα