Κίνηση με Ιμάντα

Δίσκος 20.03.1439

Tape Pulley 20.03.1439
Δίσκος Ø115 με κούπα Ø40
Κωδικός 20.03.1439
Κατάλληλο για Πλάτος ιμάντα 14mm και μηχανισμό ιμάντα 6m (24.04.9040)
Συσκευασία 80 τεμ/κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα