Κίνηση με Ιμάντα

Δίσκος 20.03.1361

Tape Pulley 20.03.1361
Δίσκος Ø160 με κούπα Ø40
Κωδικός20.03.1361
Κατάλληλο γιαπλάτος ιμάντα 14mm και μηχανισμό ιμάντα 6m (24.04.9040)
Συσκευασία50 τεμ/κουτί

Τεχνικά Διαγράμματα