Εξαρτήματα

Ελατήριο 20.03.4056

Assist Spring 20.03.4056

Βοηθητικό ελατήριο Ø4.5 για άξονα Ø70 (32 kgr)
Κωδικός20.03.4056
Κατάλληλο γιαΆξονα Ø70

Τεχνικά Διαγράμματα