Εξαρτήματα

Ελατήριο 20.03.4055

Assist Spring 20.03.4055

Βοηθητικό ελατήριο Ø5.5 για άξονα Ø60 (80 kgr)
Κωδικός20.03.4055
Κατάλληλο γιαΆξονα Ø60

Τεχνικά Διαγράμματα