Εξαρτήματα

Ελατήριο 20.03.4053

Assist Spring 20.03.4053

Βοηθητικό ελατήριο Ø3.5 για άξονα Ø40 (30 kgr)
Κωδικός20.03.4053
Κατάλληλο γιαΆξονα Ø40

Τεχνικά Διαγράμματα