Εξαρτήματα

Βάση Στήριξης 20.03.1215

 

Assist Spring 20.03.1215

Βάση στήριξης 110x100 ελατηρίου
Κωδικός20.03.1215
Κατάλληλο για Βοηθητικά ελατήρια

Τεχνικά Διαγράμματα