Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου QC Specialist

Viomal S.A., κορυφαίος παραγωγός ρολών αλουμινίου & συστημάτων σίτας & σκίασης, θυγατρική της ELVALHALCOR S.A.(Τομέας Αλουμινίου), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και στις τάσεις των αγορών ενδιαφέρεται να προσλάβει στις εγκαταστάσεις της, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης Χαλκίδας:

Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου/ QC Specialist

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Ελέγχει ότι ακολουθούνται τα πρότυπα, μέσω σαφώς προσδιορισμένων και προγραμματισμένων επιθεωρήσεων
 • Ελέγχει και συντηρεί τον απαραίτητο εξοπλισμό μετρήσεων και  δοκιμών και τον χρησιμοποιεί στο κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευθύνεται για την διαθεσιμότητα των δειγμάτων
 • Λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά στην πιθανή αιτία των προβλημάτων και ενημερώνει άμεσα του υπεύθυνους που πρέπει να κάνουν τις διορθωτικές ενέργειες
 • Είναι υπεύθυνος για την απελευθέρωση των προϊόντων
 • Επιβάλει την διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας όταν το υλικό είναι μη συμμορφούμενο μέχρι να αποφασιστεί η τελική διορθωτική ενέργεια
 • Καταγράφει τις πληροφορίες που αφορούν την ποιότητα με κατάλληλο τρόπο ώστε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά αποφασίζει για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες
 • Ενημερώνει τακτικά τους υπευθύνους για την ποιότητα όσον αφορά σε μη συμμορφούμενα υλικά
 • Συντονίζει την διαχείριση των παραπόνων των πελατών
 • Διενεργεί την τακτική επιθεώρηση, τον έλεγχο, τις μετρήσεις και τις δοκιμές των εισερχομένων υλικών
 • Βοηθάει στην διεξαγωγή του προγραμματισμού ποιότητας, στην στοχοθέτηση της ποιότητας και στο σύστημα πληροφοριών ποιότητας
 • Καθορίζει ενέργειες σχετικές με θέματα ποιότητας ( προγράμματα βελτίωσης ποιότητας, ανάλυση προβλημάτων, ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικών διεργασιών)
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας του Τμήματος του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO και τις θεσμοθετημένες πολιτικές της Εταιρίας με στόχο την τήρηση ποιοτικών προδιαγραφών
 • Συμμετέχει, κατά περίπτωση, σε επιτροπές / ομάδες εργασίας και συμβούλια για την υλοποίηση project
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ:
 • Πτυχίο Μηχανικού (Α.Ε.Ι / Α.Τ.Ε.Ι)
 • Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές - διαμόρφωση μετάλλων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών και επίλυσης προβλημάτων

Για υποβολή βιογραφικών: hr@viomal.com

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΟΡΜΑΣ