Υπάλληλος Αποθήκης Κεντρικών Εγκαταστάσεων

Viomal S.A., κορυφαίος παραγωγός ρολών αλουμινίου, συστημάτων σίτας & σκίασης, θυγατρική της ELVALHALCOR S.A.(Τομέας Αλουμινίου), προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών και στις τάσεις των αγορών ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις, στην περιοχή της Νέας Αρτάκης Χαλκίδας:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (LOGISTICS)

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Φόρτωση/παραλαβή φορτηγών για αποστολή/αποθήκευση ετοίμων τελικών προϊόντων & εμπορευμάτων.
 • Προετοιμασία & εκτέλεση των παραγγελιών προς τους πελάτες.
 • Διασφάλιση της σωστής φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποθήκευσης των εμπορευμάτων με τη χρήση του υπάρχοντος σχετικού εξοπλισμού.
 • Διενέργεια απογραφής & τακτοποίηση της αποθήκης.
 • Αυστηρή τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ

 • Δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα και ικανότητα επικοινωνίας.
 • Έμφαση σε ασφάλεια και ποιότητα.
 • Υπευθυνότητα, Συνέπεια.
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα αρμονικής συνεργασίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Μισθός ανάλογος προσόντων  και εμπειρίας.
 • Ιδιωτική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση Υγείας.
 • Ευρύ φάσμα παροχών
 • Διαρκής επαγγελματική κατάρτιση & ευκαιρίες εξέλιξης

Για υποβολή βιογραφικών: hr@viomal.com

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΟΡΜΑΣ