Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: VIOMAL family

Η VIOMAL στα πλαίσια των ενεργειών Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης παραμένει κοντά στους ανθρώπους της και τις οικογένειες τους!

Σήμερα με χαρά επιβραβεύσαμε τα παιδιά συναδέλφων μας  για την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ, προσφέροντας τους laptop για την έναρξη της ακαδημαϊκής τους πορείας.  

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή πρόοδο και πολλές επιτυχίες σε όλους τους νέο-εισακτέους!

 

Πίσω στα νέα