Κουτιά Διέλασης

Θερμοδιακοπή VL-61

 vl-61
Το σύστημα VL-61 χρησιμοποιεί ένα θερμομονωμένο θάλαμο όπου μπορούν να αναρτηθούν διάφορα συστήματα σκίασης, ασφάλειας ή ρολών.

Πλεονεκτήματα:

  • Το σύστημα VL-61 κατασκευάζεται από θερμομονωτικά προφίλ, εξασφαλίζοντας υψηλή θερμομόνωση των πορτών και των παραθύρων.
  • Κατά μήκος του συστήματος, τοποθετείται ελαστικό διάφραγμα με το οποία βελτιώνεται η ηχομόνωση.
  • Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό του, χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
  • Μπορεί να βελτιώσει την αισθητική της κατασκευής και να προσφέρει θερμομόνωση, καλύπτοντας χαλύβδινες κοιλοδοκούς που χρησιμοποιούνται συχνά για τη στατική στήριξη των μεγάλων κουφωμάτων του κτιρίου.

Τεχνικά Διαγράμματα